top of page

We werken met het KOP-model en Cognitieve gedragstherapie. We gebruiken eHealth-modules zodat u zelf thuis verder kunt werken. De kwaliteitsstandaarden voor de GGZ hanteren we als basis voor een goed onderbouwde behandeling op maat.

BEHANDELINGEN > BEHANDELMETHODEN

Kortdurend behandelen volgens het KOP-model

Uitgangspunt bij deze behandelvorm is dat Klachten (K) zijn ontstaan door een wisselwerking tussen Omgeving (O) en Persoon (P).

 

We kijken naar uw klachten, naar factoren in uw omgeving die hierbij een rol spelen en hoe u daarmee omgaat. Daarna werken we aan veranderingen, waarbij we uitgaan van uw krachten.

Deze therapie gebruiken we vooral bij somberheidsklachten.

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe uw gedachten (cognities) en gedrag uw klachten in stand houden. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

 

Deze therapie kan zowel bij angst- als bij somberheidsklachten worden ingezet. Samen bekijken we wat het beste bij u past.

Kwaliteitsstandaarden

Elke behandeling is maatwerk. Wat past bij u en wat juist niet? Maar er zijn ook wetenschappelijke inzichten over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Wij combineren de kennis uit deze standaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve behandeling te komen.

De kwaliteitsstandaard die wij gebruiken bij de behandeling:

eHealth - thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen we u graag. Bij (bijna) elke behandeling gebruik we daarom eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie.

 

U krijgt dus huiswerk mee. Uw behandelaar geeft u in de modules ook feedback, zodat zowel u als de behandelaar bij de volgende afspraak alweer een paar stappen verder bent dan aan het einde van de vorige afspraak.

Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van BlendedGGZ. Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Heeft u zelf apps of informatie gevonden? Leg het gerust voor aan uw behandelaar - we kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Samenwerking met andere (zorg)professionals

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met andere dingen die voor u belangrijk zijn. Zoals uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw dagbesteding.

 

Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. Lees meer bij Werkwijze > Samenwerking.

bottom of page