top of page
WERKWIJZE > KWALITEIT

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. We zijn zelfkritisch: we meten om te weten en te verbeteren. En we staan open voor uw feedback.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

ZGG sisaB draagt het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit van kortdurende generalistische GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van deze zorgvorm landelijk.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren. We nemen actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is openbaar: Kwaliteitsstatuut ZGG sisaB (pdf).

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

Registraties, bijscholing en intervisie

Onze psychologen hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgen we bijscholing gericht op specifieke vaardigheden voor het generalistisch kortdurend behandelen. We hebben intern intervisie georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.  

Uw ervaringen

We hechten minstens zoveel waarde aan uw ervaringen. Hoe we die vragen, meten en gebruiken? En wat cliënten van ons vinden? Dat leest u bij de informatie over Cliëntervaringen

bottom of page