top of page
WERKWIJZE > VAN INTAKE TOT AFRONDING

Wat kunt u verwachten als u zich bij ons aanmeldt? We starten met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag. We kijken regelmatig of we nog op het juiste pad zitten. 

Het eerste gesprek - de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen 'klik' met de behandelaar. 

 

Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt.

 

Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

Behandelplan en behandeling

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden). 

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen -  de gesprekken kunnen ook via Skype plaatsvinden! U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules (zie Behandelmethoden) krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, ...) meenemen naar een gesprek? Dat kan - vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.

 

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol?

We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens - hierover leest u meer bij Werkwijze > Privacy.

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules. 

bottom of page