top of page

De zorg die wij bieden is monodisciplinaire, kortdurende generalistische GGZ. Deze zorg valt binnen de basisverzekering. In 2023 hebben wij contracten met zorgverzekeraars: ABC, QRS en XYZ. Er is geen contract met zorgverzekeraar IJK.

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN > VERZEKERDE ZORG in 2023

Bent u verzekerd bij ABC, QRS of XYZ?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle behandelingen die ZGG sisaB biedt vallen onder verzekerde zorg. Wij declareren de kosten per consult bij uw zorgverzekeraar - u vindt dit terug op uw declaratieoverzicht.

 

U moet wel een verwijzing hebben van uw huisarts. En uw klachten moeten passen binnen de GGZ (er moet een ‘diagnose’ gesteld kunnen worden) – dit beoordelen we samen tijdens de intake.

 

Let op!

Uw eigen risico wordt wel altijd eerst aangesproken; dit betekent dat u (jaarlijks) minimaal €385 van uw behandeling zelf betaalt, tenzij uw eigen risico al is aangesproken omdat u andere zorg heeft ontvangen.

Zelf betalen - geen verwijzing of geen diagnose

Wilt een behandeling zonder verwijzing van uw huisarts? Of wilt u toch behandeld worden als na het de intake blijkt dat er geen diagnose gesteld kan worden? Dan worden de kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Wilt u toch door ons behandeld worden, dan ontvangt u hiervoor zelf een factuur. Ons tarief hiervoor is €91,= per gesprek (ca. 50 minuten).

Bent u verzekerd bij IJK?

U krijgt mogelijk niet alles vergoed. Als u een naturapolis heeft krijgt u vaak een percentage van de kosten vergoed. Ook als u een restitutiepolis heeft, kan het zijn dat u niet alles vergoed krijgt. U kunt hierover het beste contact opnemen met IJK.

bottom of page