top of page

WERKWIJZE > SAMENWERKING

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Fysiotherapeut

Fysiotherapiepraktijk Oisyf is op dezelfde locatie gevestigd als onze praktijk. Daardoor kunnen we snel schakelen en makkelijk overleggen.

Oisyf biedt naast fysiotherapie ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteitengroepen, waaronder een hardloopgroep en een fitnessgroep.

Gemeente

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen. Wij weten waar u aan kunt kloppen met welke vragen.

Regionaal netwerk

We zijn onderdeel van het regionale netwerk ZGG KREWTEN. Hierin zitten naast GGZ-aanbieders ook bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten. Zo zorgen we dat we 'elkaar kennen', waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.

Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Diëtist

Wat u eet kan ook van invloed zijn op uw mentale gezondheid. Ondersteuning bij de voeding is nuttig als u bijvoorbeeld wilt afvallen, als u mogelijk een overgevoeligheid heeft voor sommige voedingsstoffen of als u wilt leren gezonder te eten. Past dit bij uw behandeldoelen? In samenwerking met praktijk Tsitëid kunnen wij u hierbij optimaal ondersteunen.

bottom of page