De Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Of uw zorg volledig of gedeeltelijk vergoed wordt hangt af van uw verzekering. Heeft u geen verwijzing van de huisarts of kan er geen diagnose gesteld worden maar wilt u wel in behandeling? Dan brengen wij de kosten rechtstreeks bij u in rekening. Dit geldt ook voor het 'no-show tarief'. 

Verzekerde zorg in 2021

In 2021 hebben wij contracten met ABC, QRS en XYZ. Wij hebben geen contract met zorgverzekeraar IJK.

Tarieven

Ons tarief voor zorg buiten de zorgverzekeringswet is €91,= per gesprek. Het no-show tarief is €45,=.