top of page

WERKWIJZE > CLIËNTERVARINGEN

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. 

Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. 

Op basis van de beoordelingen hebben wij bijvoorbeeld onze wachtruimte opnieuw ingericht. Een andere verbetering: behandelaren vragen nu standaard na de intake of de cliënt het ziet zitten de behandeling met die behandelaar in te gaan.

ggzsisab_zknl.png

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

Resultaten - Cliëntervaringen 2023

In 2023 (januari t/m december) vulden 213 cliënten de CQ-index in. Onze score:

Rapportcijfer (0-10): 8,4

Het rapportcijfer is sterk verbeterd ten opzichte van 2022 (7,8). We hebben veel verbeterd; in processen, maar ook door bijvoorbeeld bijscholing in gesprekstechnieken.

Het komende jaar willen wij de bereikbaarheid verbeteren. We horen met name terug dat cliënten betere bereikbaarheid in de avonduren op prijs zouden stellen - hier willen we in 2024 invulling aan geven.

bottom of page