top of page
WERKWIJZE > PRIVACY

U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Alleen behandelaren die bij uw behandeling betrokken zijn en medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling/verwerking van uw dossier hebben toegang tot uw gegevens.

Uw dossier

U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts

Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN kan het daarbij ook om de diagnose gaan. 

 

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie

We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Landelijke informatie

Landelijk worden gegevens verzameld die van belang zijn voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd, zoals uw naam, adres en woonplaats. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit kenbaar maken met een privacyverklaring. 

Vragenlijsten (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

bottom of page