Samen met u geven we invulling aan de behandeling - van start tot afronding. eHealth-modules ondersteunen daarbij. Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen. We laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat we een stapje extra doen als het gaat om kwaliteit van zorg.

Van intake tot afronding

Een behandeling start met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag; we evalueren regelmatig.

Samenwerking

We werken actief samen met onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en de gemeente.

Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch en we staan open voor uw feedback.

Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Privacy

​U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.