top of page

Samen met u geven we invulling aan de behandeling - van start tot afronding. eHealth-modules ondersteunen daarbij. Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen. We laten met het Keurmerk zien dat we een stapje extra doen als het gaat de kwaliteit van onze kortdurende generalistische behandelingen.

Kortdurend en generalistisch

Een behandeling is kortdurend, generalistisch en gericht op de hulpvraag, waarbij we uw eigen kracht versterken.

Van intake tot afronding

Een behandeling start met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag; we evalueren regelmatig.

Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. We zijn zelfkritisch en we staan open voor uw feedback.

Samenwerking

We werken actief samen met onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en de gemeente.

Privacy

​U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. 

Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

bottom of page