top of page

CONTACT > KLACHTEN?

Elke klacht nemen wij serieus. We leren ervan en zoeken graag met u naar een passend oplossing.

Heeft u een klacht?

We voorkomen graag dat u ontevreden bent. Heeft u een klacht? We raden u aan dit eerst met de behandelaar of een andere medewerker van onze praktijk te bespreken.

 

U mag verwachten dat wij ons inspannen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, mag u verwachten dat wij helder aan u kunnen uitleggen waarom dit zo is.  

Aanvullende mogelijkheden

Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden? Als de klacht over het handelen van uw behandelaar gaat, kunt u de klacht neerleggen bij de beroepsorganisatie waar de behandelaar bij is aangesloten (zie Over ons > Het team).

 

Uw klacht over de organisatie kunt u voorleggen aan de civiele rechter.

bottom of page