De kosten van uw behandeling kunnen wij meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Dit geldt niet voor zorg buiten de zorgverzekeringswet en voor het no-show tarief.

Verzekerde zorg

Op basis van de aard en ernst van uw klachten kiezen wij in overleg met u een passend behandelproduct: Kort (ca. 300 minuten), Middel (ca. 495 minuten) of Intensief (ca. 750 minuten). Het aantal minuten bestaat uit directe tijd (zoals gesprekken) en indirecte tijd (zoals verslaglegging).

Het behandelproduct declareren wij bij uw zorgverzekeraar als de behandeling is afgerond. Hiervoor gelden de tarieven die landelijk zijn vastgesteld. Afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed (zie Verzekerde zorg in 2021). Uw eigen risico wordt wel eerst aangesproken.

Als uw behandeling niet volledig wordt vergoed, ontvangt u van uw zorgverzekeraar nog een rekening.

Toch geen behandeling?

Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose mogelijk is. Of omdat onze zorg niet bij u past. In dat geval declareren wij bij uw zorgverzekeraar het product ‘Onvolledig behandeltraject’. Ook dit wordt geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent (zie Verzekerde zorg in 2021).

Zorg buiten de zorgverzekering

Kiest u ervoor uw behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld als u geen verwijzing van de huisarts heeft / wilt? Dan ontvangt u direct van ons een rekening. Ons tarief hiervoor is €91,= per gesprek (ca. 50 minuten).

No-show tarief

Heeft u een afspraak, maar zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan brengen wij u € 45 in rekening. Dit is ons ‘no show tarief’ en dient ter compensatie van wat een gemist gesprek ons kost. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.